Om Mjölby City i Samverkan

Mjölby City i Samverkan bildades mars 2009 genom ett samarbete mellan Mjölby Kommun – Fastighetsägare och butiker/näringsidkare.

Föreningen har till uppgift att tillvarata de tre parternas intressen att vi skall ha ett attraktivt och levande Mjölby där det skall vara bra att bo, besöka och verka i.

Att var medlem innebär ett stöd för vårt arbete att förbättre Mjölby.

Vill du som företagare bli medlem?  Detta får du som medlem »

 

Ordförande

 • Carina Jönsson

Styrelse

 • Håkan Sandberg
 • Esa Hämäläinen
 • Anna Hambalek
 • Ingrid Jahrl omval
 • Åsa Blomqvist nyval
 • Johnny Bertholdsson
 • Bengt Samuelsson
 • Joakim Axelsson
 • Marianne Jonsson

Suppleant

 • Eva Samuelsson omval
 • Magnus Petersson omval
 • Benny Johansson
 • Valid Neyef Estatie

Citysamordnare