Vad får du som medlem?

Mjölby City arbetar bland annat med:

 • Aktivt arbeta med och samorda nyetableringar
 • Marknadsföring av stadskärnan
 • Bidra till utveckling av den fysiska miljön i stadskärnan
 • Aktiviteter och samordning för att locka invånare och besökare till Mjölby
 • Information till medlemmar och omvärld, bl a genom hemsida
 • Medlemsvärvning
 • Medlemsvård
 • Ta tillvara medlemmarnas engagemang, bl a genom arbetsgrupper
 • Kompetensutveckling för medlemmar
 • Samverka med andra organisationer och föreningar
 • Samverkan med övrigt näringsliv
 • Mediabearbetning

Vad får du som medlem i Mjölby City i Samverkan

 • Nytt presentkort är framtaget som gäller i medlemmarnas butiker
 • Inblick i och möjlighet att påverka marknadsföringen av handelsstaden Mjölby
 • Tillgång till väktare
 • Information om öppettider och aktiviteter
 • Nytta av den gemensamma marknadsföringen som görs i form av annonsering (varje månad) och aktiviteter (totalt 20 – 30 st/år i varierande omfattning)
 • Lägre kostnader (avtal med Corren) vid egen marknadsföring
 • Möjlighet att låna konferensrum för ca 20 personer
 • Med i broschyrer som tas fram gemensamt
 • Med på hemsida
 • Utveckling av Mjölby som handelsstad
 • Vår gemsamma och kraftfulla marknadsföring, i olika former, gör att invånarna i Mjölby trivs med vårt utbud av affärer samt att vi även lockar andra till våra verksamheter
 • Ett aktivt handelsutbud gör Mjölby intressant för människor, fastighetsägare, näringsidkare vilket på sikt alla intressenter har nytta av
 • Butiksägare/näringsidkare som arbetar tillsammans och mot samma mål ger förutsättningar att utveckla varje näringsverksamhet och Mjölby som bo-, handels- och mötesplats
 • ”Hjärtstarter” finns genom föreningen
 • Föreningen söker gemensamt tillstånd vid aktiviteter, bl a vid Brodagarna om försäljningsstånd ute på gatan
 • Deltar i gemensamma aktiviteter som TV-lotteri vid julen, Mjölbyjakten, modevisningar m m
 • Samordnar medlemmarnas intressen
 • Ingen extra kostnad för Lions deltagande i Brodagarna (ingår i serviceavgiften)
 • Ingen extra kostnad för uppsättning av julbelysningen på gatorna (ingår i serviceavgiften)